ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

   …………..Γράφει ο  Δημήτρης Κάλφας

Ως σεξουαλική υγεία ορίζεται  η πληρότητα των σωματικών, συναισθηματικών, πνευματικών και κοινωνικών θεμάτων της σεξουαλικής ύπαρξης, με τρόπο  τέτοιο, που να εμπλουτίζουν θετικά και να διευκολύνουν την προσωπικότητα  του ατόμου,την επικοινωνία και την αγάπη.   

 Σεξουαλική υγεία είναι η εμπειρία της σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής αλλά και πολιτισμικής ευεξίας η οποία σχετίζεται με τη σεξουαλικότητα. 

Σεξουαλική υγεία είναι η κατάσταση  της πλήρους σωματικής, συναισθηματικής,   πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα και δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας, δυσλειτουργίας ή αναπηρίας.    

 Η σεξουαλική υγεία απαιτεί μια θετική και με σεβασμό προσέγγιση της σεξουαλικότητας και των σεξουαλικών σχέσεων, κα θώς και τη δυνατότητα ευχάριστων και ασφαλών σεξουαλικών εμπειριών, χωρίς εξαναγκασμό, διακρίσεις και βία. 

Για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η σεξουαλική υγεία πρέπει να γίνονται σεβαστά, να προστατεύονται και να εκπληρώνονται τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. 

Η σεξουαλικότητα είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της προσωπικότητας  κάθε ανθρώπινης ύπαρξης και δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με την σεξουαλική πράξη αυτή καθ’ εαυτή. 

Η πλήρης ανάπτυξή της σεξουαλικότητας εξαρτάται από την ικανοποίηση  βασικών ανθρωπίνων αναγκών, όπως η επιθυμία για επαφή, η εγγύτητα, η συναισθηματική έκφραση, η απόλαυση, η τρυφερότητα και η αγάπη. 

Η σεξουαλικότητα είναι μια πυρηνική παράμετρος της ανθρ ώπινης ύπαρξης που περιλαμβάνει το βιολογικό φύλο (άρρεν – θήλυ),  το  κοινωνικό φύλο (άντρας – γυναίκα),  την ταυτότητα και το ρόλο του φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τον ερωτισμό, την  συναισθηματική πρόσδεση (αγάπη) και  την αναπαραγωγή. 

Η σεξουαλικότητα βιώνεται ή εκφράζεται με σκέψεις, φαντασιώσεις, επιθυμίες, πεποιθήσεις, στάσεις ζωής, αξίες,  δραστηριότητες,  πρακτικές,ρόλους,  σχέσεις. 

Η σεξουαλικότητα είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης βιολογικών,  ψυχολογικών, κοινωνικο-οικονομικών,  πολιτισμικών, ηθικών, και  θρησκευτικών / π νευματικών παραγόντων. 

Οι στόχοι της σεξουαλικότητας είναι η αναπαραγωγή, η επιβίωση των απογόνων, η συντροφικότητα και η σεξουαλική εκτόνωση.

Η σεξουαλική λειτουργία είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τις κοινωνικές μεταβολές. Η σύγχρονη κοινωνία βρίσκεται, παγκοσμίως, σε έντονη κινητικότητα με ταχύτατες μεταβολές που, φυσικά, συνοδεύονται από αντίστοιχες μεταβολές στη σεξουαλική συμπεριφορά. Οι ειδικοί στο χώρο της υγείας οφείλουν να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις μεταβολές στην έκφραση της σεξουαλικής συμπεριφοράς και να τις συσχετίζουν με τις κοινωνικές μεταβολές με όσο γίνεται πιο αντικειμενικό τρόπο.

Ο Δημήτρης Κάλφας είναι ψυχίατρος ειδ. Σεξολόγος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here