Ο επιχειρηματίας Κωστής Παπαδόπουλος στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό, οικονομικά και ηθικά, αλλά συμμετέχοντας και ίδιος πολλές φορές στα θεατρικά πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας