Δωρεάν παπούτσια

Ο Δήμος Έδεσσας σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» διένειμε δωρεάν παπούτσια σε παιδιά οικογενειών με χαμηλό εισόδημα.
Η διανομή πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες
του Δήμου Έδεσσας με την εποπτεία του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ.
Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου και τη συνδρομή της Αντιδημάρχου κας.
Μαρούλας Βλάχου – Κατσάρα.

«Η προσπάθεια που κάνουμε συνίσταται στο να αξιοποιούμε κάθε
ευκαιρία και κάθε δυνατότητα που μας δίνεται για να βοηθήσουμε τους
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Τόσο η πολυετής οικονομικής κρίση,
όσο και η πανδημία, έχουν δημιουργήσει δύσκολες οικονομικές συνθήκες
για πολλούς συμπολίτες μας και με τις κοινωνικές μας δράσεις
προσπαθούμε να στηρίξουμε τις οικογένειες που δοκιμάζονται
περισσότερο», τόνισε ο αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος.