Ο edessaikoskosmos.gr δημιουργεί ανοιχτή έρευνα που διαμορφώνουν οι ίδιοι οι πολίτες με τη διαδικτυακή ψήφο τους

«Ποιον θεωρείτε καταλληλότερο Δήμαρχο για το Δήμο Έδεσσας»

Η δημοσκόπηση θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 23-30 Σεπτεμβρίου μέσω ηλεκτρονικής ψήφου

Η παρούσα δημοσκόπηση δεν αποτελεί επιστημονική μέθοδο εξαγωγής συμπερασμάτων δεδομένου ότι το δείγμα ποικίλει και διαφοροποιείται με βάση το προφίλ του κάθε επισκέπτη. Η ψήφος είναι ανώνυμη, ωστόσο απαιτείται η σύνδεση του edessaikoskosmos.gr προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν φαινόμενα κατάχρησης και κακής χρήσης της υπηρεσίας.