Μετά από 16 μήνες στη Μόρια της Λέσβου, ως συντονιστής πεδίου σε κέντρα προσφύγων, κι αφού ήρθε σε επαφή με ανθρώπους 28 διαφορετικών εθνικοτήτων, ο Κώστας Σιμιτόπουλος, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και εθελοντής στο Δίκτυο Νέων Ελλάδας (Youthnet Hellas), επέστρεψε στην Έδεσσα και οργάνωσε ένα μικρό «θαύμα».

 Η ιδέα του για τη διοργάνωση ενός διεθνούς προγράμματος για νέους – στελέχη κοινωνικών οργανώσεων πήρε σάρκα και οστά κι έτσι, μέσα στον Ιούλιο, 37 άτομα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ταξίδεψαν στην Έδεσσα στο πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με τον τίτλο “ο καθρέφτης οδηγεί στην απασχολησιμότητα.” Ως απαρχή του εν λόγω project ορίζει μία έρευνα του Πανεπιστημίου Bath της Αγγλίας που διάβασε τυχαία και του έδωσε την έμπνευση. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας,άτομα που εργάζονται ή συμμετέχουν σε οργανισμούς νεολαίας είναι πιο εύκολο να βρουν εργασία όμως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο τρόπο που οι οργανώσεις αξιοποιούν μία τέτοια εμπειρία.

Στον «καθρέφτη» του Κώστα Σιμιτόπουλου, ο σκοπός ήταν να δουν οι νέοι που έχουν εργαστεί με ανέργους, πρόσφυγες ή παραβατικούς τις δεξιότητες που απέκτησαν και έπειτα αυτές να γίνουν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια τους για να βρουν θέση εργασίας.

Μέσα από βιωματικά σεμινάρια, οι συμμετέχοντες μπήκαν αμέσως στο κλίμα και μάλιστα βοηθήθηκαν από το φυσικό περιβάλλον της πόλης, με τους πανέμορφους καταρράκτες

Οι νέοι που πήραν μέρος ασχολήθηκαν από παντομίμες για επιχειρηματική σκέψη μέχρι τη δημιουργία εικόνων, την περιγραφή με σχέδια και ζωγραφιές εννοιών όπως η επικοινωνία και η σύνδεση.

Τα παιδιά, σύμφωνα με τον κ. Σιμιτόπουλο, δήλωσαν εντυπωσιασμένα με το αποτέλεσμα και αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο δεν ασχολήθηκαν με κάτι τέτοιο και στο παρελθόν. Στη συνέχεια, έλαβαν οδηγίες για να αναγνωρίζουν τις δεξιότητες που αποκτούν μέσα από τον εθελοντισμό, αλλά και να ζητούν από τις οργανώσεις στις οποίες ενεργοποιούνται να πιστοποιούν τις δεξιότητες αυτές.

Ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω της υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης είναι τα εξής:

• Η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν οι οργανώσεις νεολαίας στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων που σχετίζονται με τον οργανισμό τους. • Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τρόπους και μεθόδους για να δημιουργήσουν μια “κουλτούρα self-reflection” στον οργανισμό τους, η οποία θα βοηθάει τους νέους να έχουν επίγνωση ανά πάσα στιγμή των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των προσόντων που έχουν αποκτήσει.

• Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην έκδοση βεβαιώσεων απασχόλησης για τους εργαζόμενους και εθελοντές στις οργανώσεις νεολαίας, όπου θα φαίνονται ξεκάθαρα τα ειδικά προσόντα των youth workers και σε συσχέτιση με τις εργασιακές θέσεις που επιδιώκουν. • Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων στο πώς να πραγματοποιούν coaching, mentoring, συμβουλευτική για θέματα απασχολησιμότητας στους νέους που σχετίζονται με τον οργανισμό τους και στο πώς να τους διευκολύνουν να αναδείξουν (στο βιογραφικό, στα cover letters, στις συνεντεύξεις τους με εργοδότες) τα ξεχωριστά soft skills και τα ειδικά προσόντα που κατέχουν και απέκτησαν μέσω της youth work και της εμπλοκής σε δραστηριότητες νέων.

• Η κατανόηση και εξοικείωση των συμμετεχόντων στο πώς να αξιοποιούν τα εργαλεία “Youthpass”, “Europass CV”, “Europass Cover Letter” για self-reflection και ανάδειξη των ειδικών προσόντων με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων. • Η αναγνώριση από τους εκπαιδευόμενους της σημασίας και χρησιμότητας που μπορεί να έχουν οι επαφές και οι συνέργειες των οργανώσεων νεολαίας με εταιρίες, εργοδοτικές ενώσεις, φορείς απασχόλησης, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την αύξηση των ευκαιριών εργασιακής αποκατάστασης των νέων που σχετίζονται με τον οργανισμό τους. • Η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για τη σημασία της αύξησης της απασχολησιμότητας των ατόμων, όχι μόνο για τον προφανή οικονομικό λόγο της δημιουργίας εισοδημάτων, αλλά και για την κοινωνική σημασία της απασχολησιμότητας, η οποία διευκολύνει την κοινωνική ένταξη και συνοχή των νέων και ειδικά αυτών με μειωμένες ευκαιρίες.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ