Στο «paradise iv» συναντηθηκαν οι συμμαθητές απόφοιτοι τής τάξης του `86 γιά να δρομολογησουν την μεγάλη συνάντηση στα τέλη του Αυγούστου.