Γιάννης Σηφάκης :   Χρηματοδοτούνται μετά από συνεννόηση Γιάννη Σηφάκη με Αναπλ. Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη η διαμόρφωση και επέκταση των επειγόντων ( ΤΕΠ) στο Νοσοκομείο της Έδεσσας με 140.000,00 € και η προμήθεια δέκα καινούργιων μηχανημάτων για το τεχνητό νεφρό στην Έδεσσα με 150.000,00 €   από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Α. Διαμόρφωση και επέκταση του τμήματος Επειγόντων ( ΤΕΠ) Έδεσσας προϋπολογισμού 140.000,00 €

Η έγκριση της χρηματοδότησης έγινε μετά από την προσκόμιση από τον Γιάννη Σηφάκη στο γραφείο του Αν. Υπουργού Υγείας της προμελέτης για τα ΤΕΠ Έδεσσας που συντάχθηκε μετά από συνεννόηση του βουλευτή Γιάννη Σηφάκη και του Διοικητή του Νοσοκομείου Χρήστου Σμία με ιδιώτες μηχανικούς και την επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων. Το έργο θα κατασκευαστεί μετά από  έγκριση του Προϊσταμένου της 3ης ΥΠΕ Γιώργου Κύρκου και με μελέτες και τεύχη δημοπράτησης με αντίστοιχο τρόπο που μελετήθηκε και κατασκευάστηκε το έργο μετεγκατάστασης του τεχνητού νεφρού στο Νοσοκομείο Έδεσσας αποφεύγοντας περιττές και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Το έργο περιλαμβάνει επέκταση και αναδιαμόρφωση του χώρου με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του τμήματος επειγόντων ( ΤΕΠ). Πιο συγκεκριμένα στο υφιστάμενο κτίριο θα γίνει εσωτερική αναδιαμόρφωση για την δημιουργία χώρων αξιολόγησης περιστατικών και εξεταστηρίων για κάθε ειδικότητα ξεχωριστά καθώς και θαλάμων βραχείας νοσηλείας. Θα διαμορφωθεί επίσης κατάλληλος χώρος αναμονής στην είσοδο του κτιρίου, WC και αποθήκες υλικών.

Παράλληλα θα γίνει επέκταση των ΤΕΠ παραπλεύρως του υφισταμένου κτιρίου, όπου θα εγκατασταθεί το τμήμα επειγόντων περιστατικών της παιδιατρικής κλινικής. Το νέο κτίριο 140 m2 περίπου θα αποτελείται από την αίθουσα αναμονής, WC επισκεπτών, εξεταστήριο καθώς και γραφεία για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αποθήκη υλικών, WC προσωπικού και το γραφείο διευθυντή της παιδιατρικής κλινικής.

Θα κατασκευαστούν όλες οι απαιτούμενες δομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με τα απαιτούμενα δίκτυα.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Β. Προμήθεια και τοποθέτηση 10 νέων μηχανημάτων για την μονάδα τεχνητού νεφρού προϋπολογισμού 150.000,00 €

Μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του τεχνητού νεφρού στην νέα μονάδα που ολοκληρώθηκε πρόσφατα ( η οποία μελετήθηκε, εγκρίθηκε και κατασκευάστηκε πάλι με την αποφασιστική παρέμβαση του Γιάννη Σηφάκη και έγκριση του Παύλου Πολάκη) απαιτείται η αντικατάσταση των μηχανημάτων με νέα.

Ο Αν. Υπουργός Υγείας εγκρίνει την προμήθεια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  10 νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Με αυτά τα μηχανήματα η πολύ σύγχρονη μονάδα του τεχνητού νεφρού ( που αποτελεί στολίδι του Νοσοκομείου και θα εγκαινιαστεί το επόμενο διάστημα από τον Αν. Υπουργό Παύλο Πολάκη) γίνεται ακόμη πιο σύγχρονη εξελισσόμενη σε μονάδα πρότυπο για το δημόσιο σύστημα υγείας.

Άμεσα θα ανακοινωθούν και χρηματοδοτήσεις για το Νοσοκομείο Γιαννιτσών.

Ο βουλευτής ευχαρίστησε τον Αναπλ. Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη για την μεγάλη προσπάθεια του για την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Πέλλα με την χρηματοδότηση των ΤΕΠ και των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού μετά την χρηματοδότηση των δύο αξονικών για τα Νοσοκομεία της Πέλλας και της μετεγκατάστασης της μονάδας τεχνητού νεφρού.