Η Καταιγίδα στάθηκε αφορμή να σπάσει ένα κλαδί στό κέντρο τής Έδεσσας.

Με την βοήθεια τής Πυροσβεστικής καί τής αστυνομίας η υπηρεσία πρασίνου τού Δήμου Έδεσσας κατάφερε να κόψει το κλαδί καί να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος .

Πλέον αποκαταστάθηκε η τάξη καί η ομαλή κυκλοφορία στό κέντρο τής πόλης.