ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ :

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Σάς καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 και ώρα 18.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση για το παρόν και το μέλλον της καλλιέργειας κερασιού στο Δήμο Έδεσσας.