Συνάντηση κ. Θεοδώρας Τζάκρη, Αναπλ. Τομεάρχη Εξωτερικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνο Βλάση

Η βουλευτής Πέλλας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και Αναπλ. Τομεάρχης Εξωτερικών για θέματα Απόδημου Ελληνισμού και Εξωτερικού Εμπορίου κ. Θεοδώρα Τζάκρη πραγματοποίησε συνάντηση την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, κατόπιν πρωτοβουλίας της, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κώστα Βλάση, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού.
Η κ. Τζάκρη έθεσε το θέμα της υλοποίησης του νόμου 4781/2021 σχετικά με την επαναλειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και ειδικότερα το γεγονός ότι, ενώ έχουν περάσει πέντε μήνες από την ψήφισή του, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχει κινήσει ακόμη τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
Πιο συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται ρητά από το άρθρο 457 του ανωτέρω νόμου, το Υπουργείο Εξωτερικών υποχρεούται να αποστείλει πρόταση προς την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής για την σύνθεση και την συγκρότηση των οργάνων του Σ.Α.Ε. σε περιφερειακό επίπεδο και για την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.
Από την πλευρά του ο κ. Βλάσης, αφού συμφώνησε με την σημασία που έχει για τον Απόδημο Ελληνισμό η επαναλειτουργία του ΣΑΕ, δεσμεύτηκε ότι προτίθεται να συμβάλει ώστε να εκκινήσει η διαδικασία για την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος, στην βάση του οποίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την σύνθεση, συγκρότηση και σύγκληση των οργάνων του.