Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.250€, την  5 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Έδεσσας σε αλλοδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών εντός αγροτικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον Δήμο Σκύδρας στην Πέλλα.