Προκήρυξη υποτροφίας για το ΕΠΑΛ της ΑΓΣ

από τη «ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗ»

Πλήρη υποτροφία, τριετούς διάρκειας, με έναρξη φοίτησης στην Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, τη σχολική χρονιά 2023-2024, προκηρύσσει η «ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗ ΙΚΕ». Καλύπτει το κόστος διδάκτρων, διαμονής και σίτισης και αφορά αποκλειστικά παιδιά από την περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου, με καλή επίδοση στη σχολική βαθμολογία και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ ένα από τα κριτήρια σχετίζεται με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογενείας του. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν με τους γονείς τους σε προσωπική συνέντευξη με την Επιτροπή Υποτροφιών του ΕΠΑΛ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Κύριος στόχος της συνέντευξης είναι να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής να διερευνήσουν περαιτέρω στοιχεία της προσωπικότητας, των προοπτικών και της καταλληλότητας των υποψηφίων.

Για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να κάνουν αίτηση, μπορούν να τη συμπληρώσουν είτε ηλεκτρονικά εδώ ή μπορούν να κατεβάσουν το αρχείο από την ιστοσελίδα του σχολείου εδώ και να την στείλουν με e-mail στο [email protected] μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται «Υποτροφία Φούρνος Λεμονή».

Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023.

INFO Το Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής συνδυάζει την παροχή γενικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα προσφέρει επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Γεωπονίας, των Τροφίμων και του Περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δύο ζώνες, την πρωινή και την απογευματινή. Η πρόσθετη απογευματινή «πρακτική άσκηση» είναι μοναδικό σε όλη τη χώρα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης. Σκοπός του είναι να εμπλουτίσει την εκπαίδευση του πρωινού ακαδημαϊκού προγράμματος. Εφαρμόζεται μόνο στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού. Πραγματοποιείται μετά το τέλος των μαθημάτων του πρωινού προγράμματος (14:30 – 16:00).

Η εταιρεία Λεμονής ξεκίνησε ως οικογενειακή επιχείρηση το 1978 στο Παλιούρι Χαλκιδικής και το 2002 αναβαθμίστηκε σε μια δυναμική εταιρεία. Σήμερα, διαθέτει εννιά σύγχρονους και φιλόξενους φούρνους στην Κασσάνδρα και υποστηρίζει ένα διευρυμένο δίκτυο χονδρικής, ενώ παράγει τα προϊόντα της σε νέα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, στα οποία εφαρμόζεται ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου τροφίμων. Όλες οι εταιρικές δραστηριότητες στοχεύουν στη δημιουργία αμοιβαίας αξίας για τον τόπο, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες.