Ένα αξέχαστο απόγευμα για εκατοντάδες καρναβαλιστές ήταν το σημερινό με την παρέλαση των αρμάτων στο κέντρο της Σκύδρας να γράφει ιστορία.

πλούσιο φωτορεποστάζ στο pellanews https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpellanews.gr%2Ftopikaskydra%2F%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25AC%25CE%25BF%25CE%25BF-%25CF%2584%25CE%25B9-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B2%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B9-%25CE%25AE%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BD-%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2584%25CF%258C-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CF%2583%25CE%25BA%25CF%258D%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B1%3Ffbclid%3DIwAR2Aq6rGEV4u9dxv-f1IYQmdL4roEULvi78U9s1QW-QiZsFefDtWYwdPbxI&h=AT3dRe3WRxE3XUpoE0oTTFxMmEJgz-kAk8lNc-41yXF6vdcO9l8xWuFb02irGeASNiYZe0f7VOUDhayxdh6bEI6OjRLXpXTtatDvhMt_eH5xYGT3x_W4I8e-eXehZin0Re7XNSvAefQmmqZg_RVN

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here