Ομιλία Λάκη Βασιλειάδη στην Ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού. Πρόταση για σύσταση πανεπιστημιακού τμήματος στην Πέλλα

Παρατίθεται το κείμενο της ομιλίας του Βουλευτή Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκη Βασιλειάδη. Οπτικοακουστικό υλικό είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο https://youtu.be/UWCJNt-OZ2A

«Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Το σχέδιο νόμου που συζητούμε σήμερα αφορά το νευραλγικό τομέα της Παιδείας.
Φυσικά, κάθε νομοθέτηση στην οποία προβαίνει το Σώμα είναι σημαντική, ωστόσο θεωρώ πως ειδικότερα στα θέματα της Παιδείας, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και συνεπείς. Κι αυτό επειδή οι παρεμβάσεις στις οποίες προβαίνουμε στην Παιδεία έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Επηρεάζουν τα παιδιά μας, τους πολίτες του μέλλοντος.
Νομίζω πως εκφράζω τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών όταν λέω πως περιμένουμε πολλά στον τομέα αυτό από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω πως το παρόν σχέδιο νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Κατά την άποψή μου, προχωρά σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τις οποίες θα γίνω συγκεκριμένος,
Ενώ παράλληλα εισάγει και κάποιες λειτουργικές ρυθμίσεις στο σύνολο των βαθμίδων, σε κάποιες από τις οποίες θα αναφερθώ επιγραμματικά.
Η 1η σημαντική παρέμβαση αφορά στην ίδρυση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε αντικατάσταση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Πρόκειται για ένα καινούργιο, αναβαθμισμένο φορέα, δομημένο στα πρότυπα επιτυχημένων, ευρωπαϊκών κυρίως, παραδειγμάτων.
Οι ενισχυμένες αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την τριτοβάθμια παιδεία, η οποία, ορθώς κατά την άποψή μου, φεύγει από το Υπουργείο. Η ίδρυση, η συγχώνευση, η κατάργηση πανεπιστημίων, σχολών και τμημάτων θα πρέπει να γίνεται με ουσιαστικά κριτήρια και με αποτελεσματική μέθοδο. Όχι με βουλευτικές τροπολογίες και σε μια πελατειακή λογική.
Με τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θεσπίζονται θα πρέπει επιτέλους να αποκτήσει πανεπιστημιακό τμήμα και η Πέλλα, η οποία δεν διαθέτει κανένα αυτή τη στιγμή. Έτσι, θα μπορέσει να συνεισφέρει στον εθνικό πανεπιστημιακό χάρτη, είτε με τη βαθιά γνώση των αγροτικών θεμάτων
που διαθέτει, με ένα τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης για παράδειγμα, είτε αξιοποιώντας την πλούσια μακεδονική πολιτιστική παράδοσή της, σε ένα τμήμα Ιστορίας ή Αρχαιολογίας.
Περιλαμβάνουν επίσης την κατανομή της χρηματοδότησης και ταυτόχρονα την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων και των ερευνητικών μονάδων αυτών.
Και εδώ εντοπίζω τη σημαντικότερη κατά τη γνώμη μου καινοτομία του Σχεδίου Νόμου, τη σύνδεση δηλαδή, ποσοστού 20% της χρηματοδότησης ενός Ιδρύματος με τη διαδικασία αξιολόγησης. Το δε υπόλοιπο 80% θα κατανέμεται με σαφώς ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια.
Αυτή η καινοτομία θα δώσει κίνητρα στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο να προγραμματίζει σε βάθος χρόνου και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Δυστυχώς δεν καταφέραμε να αλλάξουμε το Άρθρο 16 του Συντάγματος, ούτε και σε αυτή την πρόσφατη Αναθεώρηση. Αλλά ας μη γελιόμαστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο ήδη ανταγωνίζεται ιδιωτικά ιδρύματα, και δεν αναφέρομαι τόσο εντός της χώρας, όσο στο εξωτερικό, στην Κύπρο και σε άλλες, ευρωπαϊκές-και-μη χώρες.
Για να είναι λοιπόν ανταγωνιστικό, οφείλει να βελτιώνεται διαρκώς. Και η μέθοδος που προτείνει το Υπουργείο με το σημερινό Σχέδιο Νόμου, είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Η 2η ουσιαστική παρέμβαση αφορά την έρευνα. Παραδοσιακά στη χώρα μας η έρευνα θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας, πίσω από την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Μάλιστα για πολλά χρόνια είχε δαιμονοποιηθεί. Όσοι έχουμε σπουδάσει σε ελληνικά ΑΕΙ θυμόμαστε τα συνθήματα «Έξω η Έρευνα από τα Πανεπιστήμια». Λες και δεν είναι το Πανεπιστήμιο ο κατεξοχήν χώρος για την Έρευνα. Λες και δεν είναι η Έρευνα πρωτεύουσας σημασίας για το Πανεπιστήμιο.
Με το Σχέδιο Νόμου που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα, αναδιοργανώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας.
Οι ΕΛΚΕ αποτελούν το βασικό και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο των Πανεπιστημίων και των ερευνητικών φορέων της χώρας.
Η δαιδαλώδης γραφειοκρατία που ισχύει μέχρι σήμερα συχνά λειτουργούσε αποτρεπτικά για ερευνητικές πρωτοβουλίες, ενώ πολλές φορές στερούσε πολύτιμους πόρους ανθρώπινου δυναμικού από το ίδιο το ερευνητικό έργο.
Με αυτό το Σχέδιο Νόμου μειώνεται η γραφειοκρατία, απλοποιούνται οι διαδικασίες, διακόπτεται η απώλεια πόρων λόγω μη απορρόφησης, ενώ και εδώ εισάγεται σύνδεση μέρους της χρηματοδότησης από το κράτος με την αξιολόγηση των ιδρυμάτων.
Αναφορικά με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου, ξεχωρίζω αρχικά τη θέσπιση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, το οποίο έλειπε πραγματικά από το εθνικό σύστημα πιστοποιήσεων, και αφορά ένα σημαντικό κλάδο δεξιοτήτων που θα κυριαρχήσουν, αν δεν μονοπωλήσουν, στην οικονομία του μέλλοντος.
Επίσης, διευκολύνεται, επιτέλους θα έλεγα, η προσέλκυση αλλοδαπών σπουδαστών για βραχυχρόνια εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική θα έπρεπε να είναι σήμερα από τις πιο διαδεδομένες ξένες της μητρικής γλώσσες. Και το γεγονός ότι δεν είναι διαδεδομένη δεν οφείλεται στο ενδιαφέρον των πολιτών ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών το οποίο παραμένει αυξημένο, αλλά στην αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να πάρει σχετικές πρωτοβουλίες. Αυτή λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου προς τη σωστή κατεύθυνση.
Διασφαλίζεται ακόμα η μετακίνηση των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που κατοικούν μακριά από την έδρα της δομής στην οποία φοιτούν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην εντάσσονται στο σύστημα μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων.
Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης και να μετατίθενται κατά προτεραιότητα και από περιοχή σε περιοχή, αλλά και εντός της ίδιας περιοχής. Ένα ακόμα μέτρο της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την προστασία της πολύτεκνης οικογένειας.
Τέλος, επιτρέψτε μου κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να επικροτήσω και την εκτενή διαδικασία διαβούλευσης που ακολουθήθηκε.
Για τους λόγους αυτούς, σας καλώ λοιπόν να στηρίξετε το προς συζήτηση Σχέδιο Νόμου.
Σας ευχαριστώ»