Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων βουλευτών στην Πέλλα

Ενσωμάτωση σταυρών 93,51%

Τα αποτελέσματα σταυρών υποψηφίων είναι ενδεικτικά