Ο Γιώργος Γιαννιάς έρχεται στους Katarraktes, στις 25/3, για να μας ταξιδέψει με τις επιτυχίες του!

➧ RSV: 6982100112