Ιδρύθηκαν και ορίστηκαν από το ΥΠΕΝ ΔΣ στους νέους φορείς προστατευόμενων περιοχών Βόρα- Πάϊκου – Βέρμιου με έδρα την Έδεσσα και Λιμνών Δυτ. Μακεδονίας ( μαζί με την Λίμνη Βεγορίτιδα)

Σημαντική απόφαση για την προστασία του περιβάλλοντος Στο ΔΣ των φορέων ο Πέτρος Τσαρκνιάς ( Χιονοδρομικός Σύλλογος Αλμωπίας) και Νίκος Μούλας ( Πρόεδρος συλλόγου προστασίας Λίμνης Βεγορίτιδας) αντίστοιχα εκ μέρους τοπικών φορέων μαζί με Δημάρχους και Αντιπεριφερειάρχες. Ο φορέας προστατευόμενων περιοχών Βόρα- Πάϊκου – Βέρμιου έχει έδρα την Έδεσσα.

Ο βουλευτής  Πέλλας Γιάννης Σηφάκης, συμμετείχε ενεργά στην διαβούλευση και τις αποφάσεις ίδρυσης των νέων φορέων διαχείρισης, του ορισμού της έδρας του ενός φορέα στην Έδεσσα καθώς και στην συμμετοχή στο 7μελές ΔΣ των εκπροσώπων τοπικών φορέων. Η κυβέρνηση ίδρυσε για πρώτη φορά τους προαναφερόμενους φορείς διαχείρισης αποδεικνύοντας έμπρακτα την προτεραιότητα της στην βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον μέσα στο οποίο συντελείται.

Στις αρμοδιότητες των Φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (ΦΔΠΠ) περιλαμβάνονται:
• η παροχή στοιχείων κατά τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια η εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγησή τους
• η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή, με τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στα σχέδια διαχείρισης
• η σύνταξη ανά τριετία έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της προστατευόμενης περιοχής
• η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων
• η διάθεση και διαχείριση των πηγών εσόδων των ΦΔΠΠ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here