Παράταση καταχώρισης Διακριτικού Τίτλου

ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4582/ΦΕΚ.208/τ.Α/2018, οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (Ε.Ε.Δ.Δ.), υποχρεούνται να καταχωρίζουν τον διακριτικό τους τίτλο (ή τους διακριτικούς τους τίτλους) στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Ν.3419/2005) κατά περίπτωση.
Με τη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 27.06.2019 τροποιήθηκε το άρθρο 75 και ορίζει παράταση της καταχώρισης έως την 31.12.2019.
Η επιχείρηση Ε.Ε.Δ.Δ. αφού λάβει έγκριση του διακριτικού της τίτλου από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση, υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την καταχώριση του διακριτικού της τίτλου, να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
Για να ελέγξετε και να καταχωρίσετε τον διακριτικό τίτλο σας στο Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
· Ελέγξτε αν έχετε καταχωρίσει τον διακριτικό σας τίτλο στο Γ.Ε.ΜΗ. πληκτρολογώντας στον σύνδεσμο https://www.businessregistry.gr/publicity/index τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης σας.
þ Αν εμφανίζεται στην καρτέλα της Δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ. ο Διακριτικός Τίτλος της επιχείρησης σας, αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη καταχωρισθεί.
þ Εφόσον έχει καταχωρισθεί, εκτυπώστε την εικόνα της επιχείρησής σας από τη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ. και προσκομίστε την στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.
þ Αν δεν εμφανίζεται ο διακριτικός σας τίτλος, θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση καταχώρισης Διακριτικού Τίτλου, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Πέλλας.
· Το Επιμελητήριό μας αφού ολοκληρώσει την έρευνα στα Μητρώα του Γ.Ε.ΜΗ. θα σας χορηγήσει Ανακοίνωση καταχώρισης Διακριτικού Τίτλου.
Αν είσαστε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής, η καταχώριση του διακριτικού σας τίτλου πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας σας στο Γ.Ε.ΜΗ. και την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μετά την καταχώριση του διακριτικού τίτλου στο Γ.Ε.ΜΗ., η υπόχρεη επιχείρηση θα πρέπει εντός 30 ημερών να προσκομίσει την σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων, επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις καλέστε την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Πέλλας στο τηλ. 23810-26555,6

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here