Ενημερωτική Εκδήλωση στα Γιαννιτσά για επιχειρήσεις – Αίθουσα Κέντρου Πληροφόρησης νέων

Δευτέρα 28.11.2022 ώρα 18:00