Ξεκίνησαν οι εργασίες για δημόσιες τουαλετες στό χώρο που στεγαζόταν το fast food στο κέντρο καταρρακτων Έδεσσας .

Ο σκοπός αυτής τής κίνησης είναι η εξυπηρέτηση των τουριστών χωρίς να επιβαρυνουν την ομαλή λειτουργία τού κέντρου καταρρακτων .