ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ -ΜΑΪΟΣ 2021

Εκδήλωση Διάχυσης στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πέλλας (3Ο ΠΕΚΕΣ) του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς για το Έργο SWPBS στην Ελλάδα.

 

Στις 20 Μαϊου του 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Έδεσσας και Σκύδρας με οικοδεσπότη-διοργανωτή το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Χριστόδουλο Φανιόπουλο.
Η εκδήλωση είχε τίτλο «Παρουσίαση-Ενημέρωση του Προγράμματος SWPBS «Οικοδομώντας Ενιαία, Θετικά και Δίκαια Σχολικά Περιβάλλοντα μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς» (‘Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change Approach’).
Στην έναρξη της εκδήλωσης απευθύνθηκε χαιρετισμός από τον Περιφερειακό Διευθυντή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θωμά Μπαχαράκη, καθώς και από το Διευθυντή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, κ. Νικόλαο Αγγελίδη.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε συνολικά τέσσερις ομιλίες-παρουσιάσεις.
Πρώτος ομιλητής ήταν ο κ. Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Αναπληρωτής καθηγητής Α.Π.Θ και Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου στην Ελλάδα, ο οποίος πραγματοποίησε μια σύντομη παρουσίαση του έργου και των βασικών στόχων του.
Δεύτερος ομιλητής ήταν ο κ. Νικόλαος Πετρακίδης, διευθυντής του 1ου δημοτικού σχολείου Κουφαλίων. Ο τίτλος της ομιλίας του ήταν «SWPBS – Μια πρόκληση για το σχολικό περιβάλλον».
Τρίτη ομιλήτρια ήταν η κ. Σωτηρία Υδριώτου, διευθύντρια του δημοτικού σχολείου Ταξιάρχη, Χαλκιδικής. Ο τίτλος της ομιλίας της ήταν «H εμπειρία μας από την εφαρμογή του προγράμματος SWPBS».
Τέταρτη ομιλήτρια ήταν η κ. Αναστασία Καφετζοπούλου, δασκάλα στο δημοτικό σχολείο Αδένδρου. Ο τίτλος της ομιλίας της ήταν «Οργάνωση και υλοποίηση του σχολικού συστήματος προώθησης θετικών συμπεριφορών στην τάξη».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε και την οποία συντόνισε ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου του 3ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας κ. Χριστόδουλος Φανιόπουλος.