Εικόνες & βίντεο από την πίτα των χορευτικών τμημάτων του ΦΣΕ Μ. Αλέξανδρος