Τα δικαιώματα των παιδιών μας, κάθε παιδιού, δεν είναι υποχρέωση, αλλά δική μας ευθύνη

 

Κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού με αφορμή την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1989, της Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Στη χώρα μας, παρά τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών σε νομοθετικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, εξακολουθούν να υφίστανται πολλά κενά και ελλείψεις που καθιστούν επισφαλή τα παιδιά, ειδικά εκείνα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε μια οικογένεια. Αυτό είναι το μήνυμα των Παιδικών Χωριών SOS, που ως φορέας Παιδικής Προστασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, υποστηρίζουν έμπρακτα τη σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού μέσα από τα προγράμματα, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις τους, έχοντας ως προτεραιότητα η ιδρυματική φροντίδα να αποτελέσει παρελθόν.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη φροντίδα των παιδιών σε ένα περιβάλλον οικογενειακού τύπου, όπως αυτό των Παιδικών Χωριών SOS με τις Μητέρες SOS και τα σπίτια όπου διαμένουν μέχρι 6 παιδιά, των Ξενώνων Βρεφών SOS με τα σταθερά πρόσωπα αναφοράς, αλλά και την αποκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες Aναδοχής, με στόχο τα παιδιά να μην μεγαλώνουν σε ιδρυματικές δομές.

Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης στη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων οικογενειών, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης που υλοποιούν τα Παιδικά Χωριά SOS σε όλη τη χώρα, στελεχωμένων με επιστημονικό προσωπικό, με στόχο την ενδυνάμωση των οικογενειών για την αποφυγή της διάλυσής τους και της απομάκρυνσης των παιδιών από αυτές