Ένα νέο κανάλι στο youtube to “Code Football”, με θέματα για το διεθνές ποδόσφαιρο (ανάλυση τακτικών, αγώνων, προπονητών, παικτών κτλ), απο τον Βάιο Στεργιόπουλο

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlfZ2gZ5reeA%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR2WHlyoAtQabD_wf6Op7MPjBkQGCk59q4NPOrU0z_pk-NJhi1BMxtAeLp8&h=AT0M6Xxf3x_9kf4WYu8ewODEUTJsar3Ui2SgFudBL0w0eE1WXOUQih75IjStmUrlJ-b5oAmZzz7ds0ICRKAy6S0i0-lX7vubKteax5WAD3-PT-1FYfJfU538irOQ1qOB9rkIjmExi-83TUDuJ_4

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlfZ2gZ5reeA%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR2D7uI16fLvzuGhaItYErwtw8HBlGWw5ufO53VcuTWgozGb2PBmXC-6bbw&h=AT06H8vHNBykSUQtBZhBXeR9vUBhdo3FBS5Pr2yKQ-fR3Paw7faSAjvxoAq8b9TklULr_zceyDwHVMw2LphGGaTffjnTUYTmPFVOIUuf21ts-ww-zgFcEDB_yYMnGw8ovG4055mYRUgGvFpZX_HJ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here