Λόγω επέκτασης δραστηριότητας ζητούνται εργαζόμενοι για τις παρακάτω θέσεις με τουλάχιστον τρεις (3) μήνες ανεργίας έως 29 ετών
* σιδεράς γενικών γνώσεων
* τεχνίτης γενικών καθηκόντων
Πλήρη ασφάλιση , μισθοδοσία , bonus κατόπιν συμφωνίας τηλέφωνο επικοινωνίας 6944578999 email [email protected].

• Ζητείται βοηθός οδηγού με επαγγελματικό δίπλωμα με Π.Ε.Ι. με
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες ανεργίας έως 29 ετών σε κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Έδεσσα. Οποιαδήποτε προϋπηρεσία σε κατασκευαστικό τομέα θα συνεκτιμηθεί. Πλήρης πενθήμερη απασχόληση, επιδόματα, δώρα, ασφάλιση.

Περισσότερες πληροφορίες στο 6944578999 – Αντώνιος Σταυρακίδης.

• Ζητείται άντρας εργάτης έως 29 ετών με τουλάχιστον τρεις (3) μήνες
ανεργίας σε κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην περιοχή της Έδεσσας.
Οποιαδήποτε γνώση στον κατασκευαστικό τομέα θα συνεκτιμηθεί. Πλήρης πενθήμερη απασχόληση, επιδόματα, δώρα, ασφάλιση.

Περισσότερες πληροφορίες στο 6944578999 – Αντώνιος Σταυρακίδης.