Ζητείται πωλήτρια με προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση