Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου για την Οικονομική Διεύθυνση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στο Ριζό Σκύδρας.

Προφίλ Υποψηφίου/ας:

· Έμφαση στη λεπτομέρεια

· Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες ηγεσίας ομάδας.

· Αναλυτική – Στρατηγική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες.

· Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.

· Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, πνεύμα συνεργασίας.

· Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων.

Απαραίτητα Προσόντα

· Πτυχίο Α.Ε.Ι. Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης

· Απαραίτητη ελάχιστη 3ετής εμπειρία με ανάλογες αρμοδιότητες

· Απαραίτητη προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας

· Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στην Αγγλική Γλώσσα

· Γνώση σε θέματα φορολογικού, εργατικού χαρακτήρα

· Άριστη γνώση Λογιστικών προγραμμάτων

· Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων και ΜS Office.

· Εμπειρία σε θέματα τήρησης αποθήκης ελέγχου -συμφωνία -κοστολόγηση(προαιρετικά)

Παροχές

· Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

· Συνεχής εκπαίδευση

· Σταθερή εργασία σε ένα αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον

· Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών: [email protected] Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους υποψήφιους των οποίων τα βιογραφικά πληρούν τις προϋποθέσεις.