Η Ομάδα Παραγωγών της Φιλώτειας ξεκίνησε παραλαβές σε λωτούς, αμύγδαλα και κάστανα