Το κατάστημα καταρράκτες αναζητάει άτομο με γνώσεις στη πίτσα.

Πλήρης εργασία. Απαραίτητα προσόντα: προθημεία, εργατικότητα, διάθεση & όρεξη Συνθήκες εργασίας: καλές συνθήκες εργασίας, φιλικό περιβάλλον Ικανοποιητικός μισθός.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6982100112