Το κατάστημα καταρράκτες αναζητάει άτομο για το πόστο της καθαριότητας. Πλήρης εργασία.

Απαραίτητα προσόντα: προθυμία, εργατικότητα, διάθεση & όρεξη

Συνθήκες εργασίας: καλές συνθήκες εργασίας, φιλικό περιβάλλον Ικανοποιητικός μισθός.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6982100112