Η εταιρία Agrifreda Αβεε ψάχνει προσωπικό για μόνιμη εργασία στο εργοστάσιο της Αψάλου.

Απαραίτητα προσόντα: προθημεία, εργατικότητα, διάθεση & όρεξη Συνθήκες εργασίας: καλές συνθήκες εργασίας, φιλικό περιβάλλον

Ικανοποιητικός μισθός.

Πλήρη ασφάλιση. Email: [email protected] Τηλ: 2384065122