ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Περιγραφή & Σκοπός Θέσης

Συντονισμός και οργάνωση της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση και παρακολούθηση των παραγγελιών – από την λήψη της παραγγελίας έως και την παράδοση στον πελάτη- καθώςκαι την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών για οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο.
Ο ρόλος είναι υπεύθυνος για την παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση, την δρομολόγηση και την διανομή των παραγγελιών που αποστέλλονται από το Διανεμητικό Κέντρο της εταιρείας στην Σκύδρα .
Αρμοδιότητες
· Καθημερινή λήψη και καταχώρηση παραγγελιών και δρομολόγησή τους
· Έκδοση και καταχώρηση παραστατικών πωλήσεων, πιστωτικών τιμολογίων και δελτίων αποστολής.
· Άμεση ανταπόκριση στην εξυπηρέτηση πελατών .
· Επικοινωνία και συνεργασία με οδηγούς και μεταφορικές εταιρείες για τη διαχείριση προβλημάτων κατά τις παραδόσεις
· Επεξεργασία και διαχείριση αναφορών και στατιστικών αρχείων για ενημέρωση της διοίκησης
Απαιτούμενα προσόντα
· Ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και εστίαση στον πελάτη
· Προϋπηρεσία 5-7 ετών σε αντίστοιχο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
· Προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης ανθρώπων θα θεωρηθεί μεγάλο πλεονέκτημα
· Καλή γνώση ERP/ Εμπορικών Εφαρμογών (Back Office και Λοιπών Λογιστικών/Λογισμικών Προγραμμάτων.
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με γνώση του ERP singular(Singular Enterprise).
· Πτυχίο Πανεπιστημίου/ΤΕΙ στους τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικών
· Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στην Αγγλική Γλώσσα.
H Eταιρεία προσφέρει
· Ικανοποιητικές αποδοχές
· Συνεχής εκπαίδευση
· Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και αναπτυσσόμενο οργανισμό στον τομέα των τροφίμων
· Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]